Naisverkosto rakentaa sosiaalista rinnakkaiseloa uskontodialogin avulla


Irlannin entinen presidentti Mary Robinson kannustaa naisia uskontojen väliseen dialogiin. Heidi Rautionmaa tapasi Robinsonin YK:n CSW:n seminaarissa New Yorkissa tänä vuonna.

Tapahtuma: Rauhanajatuksia eri uskontojen edustajilta
Aika: Perjantaina 6.8.2010 klo 21.30
Paikka: Laivasilta
Liput: Vapaa pääsy
Kieli: Suomi

Suomeen on perustettu uusi naisverkosto, joka kokoaa uskontojen naiset yhteen. Religions for Peace- järjestön Suomen naisverkoston yksi tavoitteista on rohkaista ja innostaa uskovaa ihmistä laajentamaan omaa tietämystään toisten uskosta ja omasta uskostaan, jotta ihmiset voivat osallistua keskusteluihin ja yhteiseen ajatteluun ja toimintaan sosiaalisen rinnakaiselon edistämiseksi.

RfP:n Suomen verkostossa on tällähetkellä mukana naisia kymmenestä eri uskonnosta/uskontokunnasta. Se on ensimmäinen laatuaan pohjoismaissa.

Dialogitoimintaan osallistuvat haluavat luoda ystävyyttä yli uskontorajojen. Kohtaamisessa ovat hyväksi muun muassa seuraavat ominaisuudet: sosiaalisuus, vieraanvaraisuus, kyky tuntea myötätuntoa, herkkyys, taito kuunnella, epävirallisuus ja vaatimattomuus, kyky ajatella ratkaisukeskeisesti sekä kyky luoda yhteistyöhön tähtäävää ilmapiiriä.

Naisverkosto edistää globaalin etiikan etenemistä esimerkiksi antaen eettistä kasvatusta ja rauhankasvatusta sekä tukien spiritualiteettia. Yhtenä projektina on olla kansainvälisestikin mukana kitkemässä tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Verkosto on käynnistämässä naisten käsityöpiirin, jonne osallistuu kanta- ja uussuomalaisia naisia eri uskonto- ja kulttuuritaustoista kutimien kanssa jakamaan asioita naisten arjesta. Naiset ompelevat kutomistaan lapuista tilkkupeitteitä hyväntekeväistyyteen. Vuonna 2008 naiset marssivat YK:n vuosituhattavoitteiden puolesta vieraillen kävelyn päätteeksi Hare Krishna temppelissä. Verkostoa vetää toimittaja, TM Heidi Rautionmaa.

Religions for Peace järjestö (www.religionsforpeace.org) on kansainvälinen uskontodialogijärjestö, joka on perustettu vuonna 1970.

Lisää verkostosta Kirkko -ja kaupunki -lehden jutussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *