Kohden eettisesti kestävää kehitystä: puuttuvan lenkin ongelma

Reijo E. Heinonen. Kuva: Jouni Viitala. Emeritusprofessori Reijo E. Heinosen alustus Loviisan Rauhanfoorumin Eettisesti kestävä kehitys -seminaarissa 2.8.2014. YK:n kestävän kehityksen määritelmään luetaan nykyisin kuuluvaksi kolme ulottuvuutta: ekologinen, ekonominen ja sosiaalinen. Niistä puuttuu kuitenkin edelleen vielä yksi tärkeä ulottuvuus ja käsite, eettinen kestävyys. Seuraavassa perustelen sitä, miksi tämä käsite tulisi ottaa mukaan kestävästä kehityksestä käytävään […]

200 Countries, 200 Years, 4 Minutes

More about this programme: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wgq0l Hans Rosling’s famous lectures combine enormous quantities of public data with a sport’s commentator’s style to reveal the story of the world’s past, present and future development. Now he explores stats in a way he has never done before – using augmented reality animation. In this spectacular section of ‘The […]