Vasemmistoliitto esittää valmiusvelvollisuutta


Arhimäki lopettaisi siviilipalveluksen kokonaan. Kuvassa siviilipalvelusmiehiä ensapukurssilla Lapinjärven koulutuskeskuksessa syksyllä 2008. Kuva: tv.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki teki Paasikivi -seuran tilaisuudessa 22.3.2010 radikaalin ehdotuksen asevelvollisuuden uudistamiseksi. Kansan uutiset uutisoi asiasta seuraavasti.

Paasikivi-seurassa tiistaina puhuneen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäen mukaan maanpuolustukseemme tarvitaan uutta ajattelua.

Hänen mielestään voidaan kysyä, kuinka hyvin nykyinen varusmiesarmeija soveltuu muuttuvaan turvallisuusympäristöömme. Sotilaallisen uhan sijaan Suomen pitäisi valmistautua ensisijaisesti esimerkiksi ympäristökatastrofeihin, suuronnettomuuksiin tai tietoverkkoihin kohdistuviin hyökkäyksiin.

– Vasemmistoliitto haluaa nostaa keskusteluun valmiusvelvollisuuden, joka yhdistää valinnanvapauden ja uskottavan puolustuksen. Asepalvelus, valmiusreservi ja siviilireservi ovat ne kolme elementtiä, jotka luovat rungon uudelle valmiusvelvollisuusmallille.

Arhinmäen arvion mukaan rauhan aikana asepalvelukseen valikoituisi noin kaksi- kolmekymmentä prosenttia miesikäluokasta.

– Koulutettua reserviläisarmeijaa voitaisiin tarvittaessa täydentää nopeasti koulutettavalla sotilaallisella valmiusreservillä, jolla on etukäteen määrätyt tehtävät. Tämä kaksinkertaistaisi kriisin uhatessa armeijan miesvahvuuden.

– Samalla resursseja vapautuisi yhteiskunnan muun kriisivalmiuden kehittämiseen. Esimerkiksi siviilireservi voitaisiin kouluttaa pandemian, luonnonkatastrofin tai suuronnettomuuden varalle. Siviilipalvelus voitaisiin lakkauttaa.

Sama valinnanvapaus kaikille

Arhimäki korostaa, että mallissa asepalvelukseen ja valmiusreserviin hakeutuminen olisi kaikille vapaaehtoista, mutta ihmisiä kannustettaisiin muun muassa korkeammilla päivärahoilla ja palveluksen yhdenmukaistamisella siviilin koulutusohjelmien kanssa.

– Kokonaan ilman sodan ajan tehtäviä jäisi soveltuvuusarvioinnin jälkeen muutamia tuhansia ihmisiä vuodessa. Totaalikieltäytymisestä ei näin ollen enää rangaistaisi.

Tämä Vasemmistoliitossa pohdittu valmiusvelvollisuusmalli antaa saman valinnanvapauden miehille ja naisille. Maanpuolustuskysymyksissä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään parhaiten miesten valinnanvapautta lisäämällä, ei naisten vapautta kaventamalla.

– Pakon laajentaminen ei lisää tasa-arvoa ja Vasemmistoliitto ei kannata kaikille pakollista kansalaispalvelua.

Kokonaisuudessaan puhe löytyy Arhinmäen kotisivuilta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *