Rauhanjärjestöiltä Nato -kannanottoja

Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys 2.3.2010:

Naton hylättävä ydinasedoktriininsa – ydinaseet pois Euroopasta

Naton tulee uutta strategista konseptiaan valmistellessa selkeästi
hylätä ydinasedoktriininsa toteaa Rauhanliitto. Taktiset ydinaseet tulee
ottaa mukaan ydinaseriisuntakeskusteluihin, tavoitteena lopullinen
ydinaseriisunta nk “zero option”, nolla-ratkaisu. Radikaalimman otteen
puolesta ydinaseriisunnassa puhuu yhä useampi vaikuttaja ja asiantuntija
maailman valmistautuessa toukokuun ydinsulkusopimusneuvotteluihin.

Suomenkin on aika nostaa ydinaseriisunta omalle ulkopoliittiselle
agendalleen, vaatii Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys.

– Nyt kun Iranin epäillään kehittelevän ydinasetta ja tilanteen ollessa
kriittisessä vaiheessa, on tärkeää, että eurooppalaiset aktivoituvat
ydinasekysymyksessä. Nato voisi ilmoittaa, että Yhdysvaltojen ydinaseet
vedetään pois Euroopasta. Näillä aseilla ei ole enää sotilaallista
merkitystä ja niiden poisvetäminen olisi muutenkin vakautta lisäävä ja
positiivinen viesti Natolta maailmalle, toteaa Rauhanliiton
puheenjohtaja Tarja Cronberg.

– Vaikka Yhdysvaltojen ydinaseiden vetäminen pois Euroopasta olisi
positiivinen signaali, on meidän kannalta tietenkin tärkeää saada myös
Venäjä sitoutumaan prosessiin. Avoimuuden lisääminen, esimerkiksi
aseiden määristä ja sijoituspaikoista sitovan ilmoitusvelvollisuuden
luominen, voisi olla ensimmäinen askel tässä prosessissa, jatkaa Tarja
Cronberg Rauhanliitosta

Yhdysvalloilla arvellaan olevan noin 500 aktiivista ydinkärkeä joista
länsieuroopassa noin 200. Venäjällä on kärkiä noin 2000, joista suurin
osa on sijoitettu läntisiin osiin maata.

Naton eurooppalaisten jäsenmaiden väestön ylivoimainen enemmistö
kannattaa ydinaseista luopumista. Saksa on ollut kysymyksessä
aktiivinen, mutta nyt yhä useampi muukin Naton jäsenmaa on ilmoittanut
kannattavansa Yhdysvaltojen ydinaseiden pois vetämistä Euroopasta.
Viiden Nato-maan; Saksan lisäksi Norjan, Luxemburgin, Hollannin ja
Belgian ulkoministerit esittivät 26.2 Naton pääsihteerille, että Naton
ulkoministerikokous huhtikuussa Tallinnassa käsittelisi liittokunnan
ydinasepolitiikkaa suhteessa sen uudistettavaan strategiaan.Myös Ruotsin
ja Puolan ulkoministerit nostivat äskettäisessä ulostulossaan esille
taktisten ydinaseiden muodostaman uhan Euroopan turvallisuudelle ja
tarpeen saada aikaiseksi prosessi niistä eroon pääsemiseksi.

Lisätietoja:
Tarja Cronberg Laura Lodenius
Puheenjohtaja toiminnanjohtaja
050-3964000 040-7177762

Suomen Sadankomitea 3.3.2010:

Nato on sotilasliitto, ei rauhanrakentaja

Rauhanjärjestö Sadankomitea on seurannut huolestuneena Suomessa käytävää
keskustelua sotilasliitto Natosta. Natoa markkinoidaan Suomessa usein
kriisinhallintaorganisaationa, jonka päätarkoitus on rauhoittaa
kriisialueita. Sadankomitea haluaa kuitenkin muistuttaa, että
sotilasliitto Nato ei ole hyvä rauhanrakentaja.

– Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussenin visio Natosta globaalien
turvallisuusasioiden palvelukeskuksena on karmiva. Sotilasliitto Nato
pyrkii koko ajan puolustamaan omaa olemassaoloaan kasvattamalla
itselleen kuuluvaa tehtäväkenttää, usein terrorismin vastaisen taistelun
varjolla. Sotilasliittoa ei saisi päästää siviilien tontille. Selvä
työnjako konfliktialueen toimijoiden kesken on kokonaisvaltaisen
kriisinhallintatoiminnan ehkä olennaisin piirre: jokainen toimija hoitaa
itselleen kuuluvan tehtävän, Sadankomitean varapuheenjohtaja Jan
Koskimies muistuttaa.

Nato on surkeasti epäonnistunut kriisinhallinnassa Afganistanissa.
Siellä kuoli viime vuonna yli 2000 siviiliä, joista kolmannes suoraan
Naton ja sen liittolaisten operaatioiden uhrina. Kriisialueet eivät
rauhoitu sotimalla, vaan tarvitaan merkittäviä panostuksia kehitykseen
ja aitoon siviilikriisinhallintaan. Sotilaiden ja sotilasliittojen
avulla ei puututa konfliktien syihin.

– Afganistanissa on osoitettu, että konflikti ei ratkea vuosia
jatkuvalla sotilaallisella voimankäytöllä. Lisäksi sotilaallisen
kriisinhallinnan sekoittuminen siviilitoimintoihin antaa alueen
ihmisille aivan väärän kuvan demokratiasta ja oikeusvaltiosta, Koskimies
jatkaa.

Lisätietoja:
Sadankomitean varapuheenjohtaja Jan Koskimies 040 747 0776
Sadankomitean pääsihteeri Eekku Aromaa 040 583 1142

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *