Koulurauhan julistus

taustakuva

Edu.fi -opettajan verkkopalvelu, tiedottaa:

Koulurauhan teemana lukuvuonna 2009-10 on erilaisuuden hyväksyminen

Lukuvuonna 2009–2010 koulurauha julistetaan 19.8.2009 Kuopiossa. Pilottikouluina toimivat Kalevalan koulu, Neulamäen koulu, Alavan sairaalakoulu sekä ruotsinkielisenä pilottikouluna Iniö skola Turun saaristosta.

Koulurauhan julistus luetaan YleX -radiokanavalla keskiviikkona 19.8.2009. Lähetys YleX Aamussa alkaa kello 9.05. Koulurauhan julistusteksti suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi löytyy aamunavausmateriaaleja eri aiheista.

Koulurauhan julistus on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Opetushallituksen, Poliisin ja Folkhälsanin vuosittain yhdessä oppilaiden ja opettajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttama tapahtuma. Koulurauhan julistaminen on Koulurauha -ohjelman kulmakivi, mutta Koulurauha-ohjelma jatkuu osana koulutyötä koko lukuvuoden ajan. Jokainen koulu voi suunnitella oman Koulurauha-ohjelmansa lukuvuoden aikana toteutettavaksi. Materiaalia suunnittelun tueksi ja vinkkejä Koulurauhan toteuttamiseen.

Koulurauhan kotisivut.

Turvallinen koulupäivä – yhteinen asia/En trygg skoldag – vår gemensamma sak (pdf) -oppaan tavoitteena antaa tietoa turvallisuuden edistämisestä koulussa, tukea kodin ja koulun yhteistyötä ja rohkaista vanhempia tutustumaan ja osallistumaan lastensa ja nuortensa koulun turvallisen koulupäivän rakentamiseen. Oppaassa kuvataan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyyn liittyvää ohjeistusta koululaeissa ja opetussuunnitelman perusteissa ja esitetään käytännön toimintamalleja ottaa asia puheeksi kotona ja koulussa. Siinä kerrotaan myös kansallisesta väkivaltaohjelmasta, rikoksentorjuntaohjelmasta ja liikenneturvallisuudesta.

Lisätietoja:

Opetushallitus
Ylitarkastaja
Heidi Peltonen
Heidi.Peltonen[at]oph.fi
www.oph.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Ohjelmajohtaja
Marie Rautava
marie.rautava[at]mll.fi
www.mll.fi

Sisäasiainministeriö / poliisiosasto
Poliisitarkastaja
Mikko Lampikoski
Mikko.Lampikoski[at]poliisi.fi
www.poliisi.fi

Folkhälsan
Avd.chef Familjer och relationer
Gun Andersson
gun.andersson[at]folkhalsan.fi
www.folkhalsan.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *