Uskontojen paikallisten edustajain julistus

Loviisasta ja lähiympäristöstä kokoontui eri uskontojen harjoittajia yhteen perjantaina 7.8.2015 ilmaisemaan huolensa maailman väkivaltaisuuksiin ja ympäristöongelmiin. Laadimme seuraavanlaisen julistuksen.

Me, jotka tulemme eri uskonnollisista ja henkisistä taustoista kannamme huolta maailman rauhasta, luonnon tilasta ja tiedostamme vastuun väkivallattomaan toimintaan sitoutumisesta ja luonnon suojelemisesta. Haluamme rohkaista jokaista uskontojen väliseen dialogiin maailman ongelmien ratkaisemiseksi Loviisan Rauhanforumin hengessä.

Vi kommer från olika religiösa och andliga traditioner, och är oroliga för världsfreden och för naturens tillstånd. Vi är medvetna om vårt ansvar att förbinda oss till icke-våldsprincipen och till att skydda naturen. Vi vill uppmana alla att komma med i dialogen mellan religionerna för att lösa världens problem i Lovisa Fredsforums anda.

We, who come from different faiths and spiritual traditions are worried about world peace and the state of the natural environment. We are aware of our responsibility to commit to nonviolence and to protecting nature. We want to encourage everyone to join in inter-faith dialogue in order to solve the problems of the world, in the spirit of Loviisa Peace Forum.

Paikalla oli hindulaisuuden, buddhalaisuuden, islamin ja kristinuskon harjoittajia sekä äiti Amman seuraaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *