Rauhan merkitys YK:n aseidenriisuntaviikolla

Rocks at the Baltic sea

Viimeaikaiset lähialueellamme tapahtuneet selvittämättömät sotilaalliset valvontatoimet Ruotsin rannikolla kuvitteluineen ovat saaneet runsaasti huomiota, mutta ilman täsmällisempiä tietoja tilanteesta. Uusia sotilaallisia toimia ja hankintoja on jopa kiirehditty esittelemään välttämättöminä, vaikka todellsisiin turvallisuuteen vaikuttavista toimista ei voi olla kysymys.

Miten kaukana ollaankaan YK:n rauhantahtoisista pyrkimyksistä. Erityinen sattumako vain, että YK-viikolla ollaan hiljaa ihmiskunnan tärkeimmästä aiheesta!

Kuitenkin esim. juuri Itämeri olisi kohteena mitä oivallisin “rauhan meri”, ja erinomainen askel kaikkien merien suojeluun.

Ja mikä erinomainen säästö on saavutettavissa, kun on tarve hankkia vähemmän uusia aluksia merialueille! Varusteluharha on osa “uskottavuusharhaa”, mutta voidaan kasvatuksen keinoin ja YK:n tuella oikaista.

Kun nykyiset Hornetit hankittiin vuonna 1992, ilmavoimien komentaja Heikki Nikunen sanoi “hävittäjiä tarvittavan strategisten perusarvojen kunnossapitämiseksi.” Sen voi tulkita vain symboliseksi merkityksesksi, johon vanha perinteinen ja miesvaltainen sotilaskulttuuri sekä voimapolitiikka olivat nojautuneet.

Nyt elämme toista aikaa, ilmastonmuutos ja kehitysmaiden ahdinko ovat todelliset uhat. Ylikulutusta sekä turhaa ja väheneviä luonnonvaroja ja energiaa tuhlaavaa asevarustelutuotantoa tulee vihdoin vähentää, sekä luopua uusien, ja mielettömän kalliitten asejärjestelmien hankinnoista. Jo vuoden 1992 Hornet-hankintojen määrää olisi gallup-kyselyn perusteella voitu vähentää, mutta ehdotus ei saanut sijaa eduskuntakäsittelyssä.

Venäjän suhteen ei ole ajateltavissa paluuta sotilaalliseen voimapolitiikkaan. On tehtävä työtä kärsivällisesti pitkällä tähtäimellä ja tulevaisuuteen varautuen. Kulttuuri- ja taloussuhteiden rauhanomainen yhteistyö on tae rauhantilan jatkuvuudesta, joka ymmärretään. Natoon liittymiseen sisältyy vaaratekijöitä, eikä Suomen kannata luopua etuoikeudestaan pysyä sen ulkopuolella. Voimme siis rakentaa rauhantahtoisempaa ja ekologisempaa tulevaisuutta tekemällä Itämerestä oikeasti “rauhan meren”, ja asehankintoja vähentämällä hoitaa osuutemme globaalisesta vastuusta kehitysmaissa sekä samalla torjua ilmastonmuutoksen haittoja.

Risto Kekkonen,
DI, sotaveteraani,
Helsinki

Photo by Fredrik Alpstedt (some rights reserved).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *