Gandhi ja periaatteellinen väkivallattomuus

Yllä olevaan videoon on koottu lainauksia Mahatma Gandhilta liittyen väkivallattomuuteen. Väkivallattomuutta voidaan katsoa olevan kahdenlaista: taktista ja periaatteellista. Ensinmainittua harjotetaan, koska sen katsotaan olevan tehokkain tai ainoa toiminnan muoto sillä hetkellä. Tavoitteena on yhä vastustajan voittaminen tai jopa murskaaminen. Sen sijaan periaatteellisessa väkivallattomuudessa tavoitteena on yhteisymmärryksen löytäminen.

Väkivallattomuudesta käytetään toisinaan termiä passiivinen vastarinta, mutta tarkemmin tarkasteltuna sillä ei ole mitään tekemistä passiivisuuden kanssa. “Väkivallattomuus, kuten minä sen ymmärrän, on maailman aktiivisin voima.”

Gandhi käytti väkivallattomuudesta myös sanskriitin kielistä termiä satyagraha. “Satyagraha on totuuden voima, rakkauden voima tai sielun voima. Satyagrahan harjoittaja koettaa voittaa pahan hyvällä, vihan rakkaudella, valheen totuudella, väkivallan väkivallattomuudella.”

Mikäli sinua kiinnostaa tutustua väkivallattomuuteen ja rauhantutkimukseen tarkemmin, tervetuloa SaferGlobe Finlandin ja Loviisan rauhanfoorumin elokuun ensimmäisellä viikolla Loviisassa järjestettävälle rauhantutkimuksen kesäkurssille. Voit hakea kurssille lähettämällä viestin osoitteeseen toimisto@saferglobe.fi. Suomeksi lisää tietoa väkivallattomuudesta löytää mm. osoitteesta http://www.timovirtala.net/luennot/konfliktinratkaisu ja englanninkielisiä yliopistoluentoja osoitteesta http://www.youtube.com/watch?v=H4F8kJchX4I.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *