Median totuutta pohditaan Kino Marilynissa la 7.8.

Tapahtuma: Onko mediasta suunnan näyttäjäksi -seminaari
Aika: Lauantaina 7.8.2010 klo 16.00 – 18.00
Paikka: Kino Marilyn, Kuningattarenk 17, Loviisa.
Liput: Vapaa pääsy
Kieli: Suomi ja englanti

Teksti: Lauri Kojo, Vapaa toimittaja, taiteilija ja rakentava aktivisti, Loviisan Rauhanfoorumin neuvottelukunnan jäsen, Median totuus – seminaarin järjestäjä. Gsm 041–531 0741
Kuva: Timo Virtala

Vuonna 2009 Loviisan Rauhanfoorumin neuvottelukunnan kokouksessa keskusteltiin huolestuneena median tilasta. Pohdittiin, että ketkä pitävät valtaa maailman mahtavimmilla vallan käytön välineillä ja miten. Koettiin hyvin tärkeäksi ottaa valtamedia lähempään tarkasteluun vuoden 2010 Loviisan rauhanfoorumilla. Kun missään ei näytetä vähättelevän median valtaa, voidaan kai sanoa, että em. mediavallankäyttäjät näyttäisivät olevan hyvin suuresti vastuussa siitä, miten maailma tänään makaa ja mihin se on matkalla. Kysymme tiedostaako media vastuunsa? Varsin järkevältä tuntuu myös kysyä, olemmeko tyytyväisiä vallitsevaan maailman tilaan? Haluammeko muutoksen kurssiin – miksi, miten ja millaisen?

Nopeasti tulee mieleen mikä on hyvän tiedonvälityksen perusta, mitä siltä vaaditaan ja mitä siltä voisi odottaa. Toteutuvatko nämä odotukset? Onko media objektiivinen ja oikeudenmukainen eri intressipiirien vinkkelistä vai onko valtamediasta kehittymässä yhä enemmän suhteellisen pienen, kansainvälisen piirin väsymätön edunvalvoja, kuten kovin monien ihmisten silmistä ja huulilta voi tänään lukea?

Tässä emme edusta mitään puoluetta tai uskon suuntaa, emme hae poliittista nostetta, emme uskonnollista näkyä, vaan haluamme mahdollisimman puolueettomalta näkökannalta virittää mielenkiintoisen, mutta vakavan keskustelun median totuudesta.

Seminaarin ohjelma

Järjestäjä avaa tilaisuuden ja tuo illan teemaan liittyviä terveisiä median ammattilaisilta ja sen kanssa läheisessä yhteydessä olevilta henkilöiltä. Tämän jälkeen tilaisuuden puheenjohtaja, Rauhankasvatusinstituutin vt. pääsihteeri Pirjo Härö kaitsee tilaisuuden alustuspuheenvuoroihin.

Vapaus – median luotettavuuden edellytys! Arto Nieminen, Journalistiliiton puheenjohtaja ja median vahva mies tuntee laajasti tiedonvälityksen kentän eri ulottuvuudet. Hän on ilmaissut hyvin selkeästi kantansa aukottoman lähdesuojan puolesta yhtenä tärkeimmistä median vapauden mittareista. Vapauteen liittyy myös se, että toimittaja voi tehdä juttunsa joutumatta pelkäämään oman tai läheistensä turvallisuuden puolesta.  Ajankohtaista kakkostakin toimittanut Arto Nieminen tuntuu aidon huolestuneelta asioista, jotka uhkaavat luotettavan, hyvän tiedonvälityksen toiminnan edellytyksiä meillä ja muualla maailmassa. Arto Nieminen on epäilemättä oikea henkilö vastaamaan edellä mainittuihin ja muihin merkittäviin hyvän journalismin uhkatekijöihin liittyviin kysymyksiin ja siihen miten näitä asioita pitäisi lähestyä, miten käsitellä.

Onko median totuudesta suunnan näyttäjäksi? Lauri Kojo on monien lailla hyvin huolestunut valtamedian tilasta ja pitää tärkeänä, että median sidossuhteet, toiminta kuin rehellisyyskin voivat päästä jatkuvan, mahdollisimman puolueettoman tarkastelun kohteiksi. Martin Luther King on eri yhteyksissä todennut, ettei pelkää pahoja ihmisiä, vaan niitä, jotka vaikenevat. Lauri Kojo tuo esimerkkejä vaikenemisen epärehellisyydestä meiltä ja muualta ja sen merkityksestä ympäröivään todellisuuteemme. Vaikeneminen voi olla mitä julminta epärehellisyyttä. Aivan liian usein se tarjoaa tilaa suunnattomille murhenäytelmille. Joillakin meistä, kuten toimittajilla on mahdollisuus kasvaa suuriksi vaikuttajiksi, niin hyvässä, kuin pahassa. Lauri Kojo toivoo, että voisimme edes hieman avittaa sitä, että hyvä vaihtoehto saisi yhä enemmän tilaa tulevaisuudessa.

Media rauhan asialla? Aarni Tuominen – Rauhankasvatusinstituutin puheenjohtaja ja maailmanpolitiikan opettaja kysyy – eikö rauhan edistäminen kuulu aiheisiin joista voidaan saada uutinen? Voiko media olla aktiivisesti rauhan asialla ja miten ylipäätään muuttaa yhteiskunnan rakenteita, niin, että ne mahdollistavat rauhan? Uskaltaako tai haluaako media edes olla kriittinen? Mikä tai miten helpottaa rauhanasiaan liittyvien asioiden markkinointia? Mikä on uutisen merkitys ja onko vaikeaa vai peräti mahdotonta yrittää pukea rauhanelementtejä trendikkääseen, uutistarpeita tyydyttävään muotoon?

The Media – Sharing News or Forcing an Opinion? Lior Volinz on israelilainen aktivisti, vapaa toimittaja ja aseistakieltäytyjä. Analysoidessaan Israelin ja kansainvälisen median uutisointia Israelin ja Palestiinan välisistä konflikteista, hän puheissaan pyrkii tutkimaan kenen ääntä kuunnellaan ja ketkä vaietaan, mitä kätkeytyy pääotsikoiden alle, ja onko rehellinen uutisointi edes mahdollista näin riitaisalla maaperällä.

Iran ja valtamedian sokeus Liisa Liimataisen pitkä toimittajan ura on pakottanut hänet näkemään, miten köyhää on valtavirtajournalismin raportointi. Iran on ollut hänelle selvin esimerkki uutistoiminnasta, joka ei havaitse, että Ahmadinejadin takana on aktiivinen yhteiskunta. Liisa Liimatainen pohti, miksi valtavirtamedia puhuu vieläkin vain Iranin johdon teoista, vaikka Iranin kansalaisyhteiskunta näytti elinvoimansa kesäkuun 2009 parlamenttivaalien jälkeen. Ovatko toimittajat laiskoja vai mukautuvatko he vain ylhäältä tulevaan saneluun?  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *