Kaupunkeihin etsivää maahanmuuttajatyötä?

Vantaan Vihreät vaativat kevätkokouksessaan kaupunkia puuttumaan maahanmuuttajien syrjäytymiseen. Vantaalla maahanmuuttajataustaisten ihmisten työttömyysprosentti on selvästi muuta väestöä korkeampi. Ratkaisuksi yhdistys ehdottaa etsivän maahanmuuttajatyön lanseeraamista, yksilöllisempää palveluohjausta ja monipuolisempaa kielikoulutusta. Maahanmuuttajien joukossa on kieli- ja kulttuuritaidottomia perheitä,jotka jäävät kotiin ellei heitä aktiivisesti etsitä palveluiden piiriin. Heillä ei ole taitoja eikä keinoja itse etsiä palveluita, eivätkä he välttämättä […]