Sumuvuori vaatii lisää rahaa siviilikriisinhallintaan


Euroopan unioninen ensimmäinen siviilikriisinhallintaoperaatio suuntautui Bosnia-Hertsegovinaan vuonna 2003. Oheinen kuva on Sarajevosta, Bosnia-Hertsegovinan pääkaupungista vuodelta 2009. Kuva: Timo Virtala.

Kansanedustaja Johanna Sumuvuori vaatii siviilikriisinhallinnan määrärahoihin tuntuvaa korotusta, uutisoi Yle eilen verkkosivuillaan. Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU:n uudeksi puheenjohtajaksi eilen valittu Sumuvuori pitää siviilikriisinhallintaa ensisijaisena kriisinhallinnan muotona. Sumuvuoren mielestä kansalliset panostukset ovat jääneet sotilaallisen kriisinhallinnan varjoon, vaikka Suomi on ollut aloitteellinen eurooppalaisen siviilikriisinhallinnan kehittämisessä.

Hallituksen Afganistan-selonteon mukaan Afganistanissa arvioidaan kuluvan tänä vuonna sotilaalliseen kriisinhallintaan 35 miljoonaa euroa, siviilikriisinhallintaan 4 miljoonaa ja kehitysyhteistyöhön noin 10 miljoonaa euroa.

Siviilikriisinhallinnalla tarkoitetaan siviilien suorittamaa kriisinhallintaa. Vuodesta 2003 lähtien Euroopan unioni on aloittanut viisitoista siviilikriisinhallintaoperaatiota yhdessätoista eri maassa, kolmella eri mantereella. Kymmenen operaatiota on parhaillaan käynnissä. Suomalaiset siviilikriisinhallintatehtäviin lähtevät henkilöt koulutetaan Kuopion kriisinhallintakeskuksessa (CMC Finland).

Lisätietoja:
Sisäasiainministeriö
CMC Finland
Ulkoministeriö
KATU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *