Kaupunkeihin etsivää maahanmuuttajatyötä?

Vantaan Vihreät vaativat kevätkokouksessaan kaupunkia puuttumaan maahanmuuttajien syrjäytymiseen. Vantaalla maahanmuuttajataustaisten ihmisten työttömyysprosentti on selvästi muuta väestöä korkeampi. Ratkaisuksi yhdistys ehdottaa etsivän maahanmuuttajatyön lanseeraamista, yksilöllisempää palveluohjausta ja monipuolisempaa kielikoulutusta.

Maahanmuuttajien joukossa on kieli- ja kulttuuritaidottomia perheitä,jotka jäävät kotiin ellei heitä aktiivisesti etsitä palveluiden piiriin. Heillä ei ole taitoja eikä keinoja itse etsiä palveluita, eivätkä he välttämättä ymmärrä suomalaisen yhteiskunnan rakenteita tai toimintaa.

– Syrjäytyminen on liian helppoa. Tarvitaan enemmän yksilöllistä ohjausta ja esimerkiksi eritasoisia kieli- ja kulttuurikursseja kohtaamaan maahanmuuttajien erilaiset tarpeet. Nokian insinöörillä ja lukutaidottomalla pakolaisella on erilaiset lähtökohdat, painottaa puheenjohtaja Riikka Åstrand.

Kielikoulutuksen käyneet joutuvat odottamaan 500 arkipäivää ennen kuin pääsevät Vantaan kaupungin tarjoamien aktiivisten työllistämistoimien piiriin. Tässä ajassa useat ehtivät lamaantua ja syrjäytymisriski kasvaa. Kurssilla opittu kielitaitokin ruostuu. Toimintamalli tekee suomalaiseen työelämään osallistumisen vaikeaksi.

– Maahanmuuttajien oma toive olisi työllistyminen heti kielikoulutuksen jälkeen. Toimenpidemallia on kehitettävä siten, että aktiiviset työllistämistoimenpiteet alkavat heti henkilön saavuttua Vantaalle. Panostus maksaa itsensä takaisin, sillä syrjäytyminen tulee kaupungille kalliiksi, toteaa varapuheenjohtaja Minna Kuusela.

Lisätietoja:

Riikka Åstrand, 050-5394555, riikka.astrand@vantaanvihreat.fi
Minna Kuusela, 050-3386530, minna.kuusela@vantaanvihreat.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *