Just nu: fredskarneval går in på okänt militärt område

Text och bild: www.warstartshere.com

Över 200 fredsaktivister från 17 länder genomför just nu en fredsmanifestation utanför Vidsels militära övningsanläggning 20 mil från Luleå i Norrbotten.

“Krig börjar här, vi stoppar det här” ljuder över nejden. I en enorm karneval i antimilitarismens rosa färg markerar 201 aktivister skjutfältet med clowner, sång, banderoller, tal, dikter, musik och en gatuteater för att gestalta att krig börjar här. Flera medieteam och ett i sammanhanget blygsamt polisuppbåd om tio konstaplar observerar och filmar fredsyttringen. Samtidigt är fyra separata grupper inne på det förbjudna övningsområdet för att manifestera att människor inte accepterar att Nato och andra militärmakter förfinar sin krigskapacitet. Just nu är delar av den stora demonstrationen på väg att fredligt gå in på det förbjudna området för att märka landningsbanan rosa.

– I smyg utvecklar Nato här inne de vapen som upprätthåller västmakternas världsherravälde. Vi vet att en majoritet svenskar och världsmedborgare vill ha fred, och nu griper vi in, säger Miahabo Berkelder från Umeå, iförd en enorm rosa björndräkt.

– De högteknologiska vapen som man övar med här förvandlar mord till ett blink på en skärm. Det är allas ansvar att agera, säger den legendariska aktivisten Angie Zelter från England, som blåser bastuba utanför Neat.

– Svenskarna behöver inse att vi inte längre är neutrala. Ta ställning! Vågra vägra våld, säger Adam Sonfield från Karlskoga.

Vidsels skjutfält, i marknadsföringen känt som North European Aerospace Testrange, är nästan lika stort som Belgien och tack vare områdets avlägsenhet en nyckeldel i Natos och andra krigsmakters utveckling av krig från luften. Inte minst USA:s utomrättsliga avrättningar via förarlösa drönare möjliggörs via tester och utbildning här.

En direktsänd videoström från fredsaktionen finns på www.bambuser.com/channel/fredsfrö

Talespersoner på plats på aktionen

Miahabo Berkelder, 0703 232653

Caspar Behrendt 0722 176 717

Angie Zelter 0730 746 206

Mer information
Hemsida: http://warstartshere.com
E-post: info@ofog.org
Telefon: 073-381 53 61
Twitter: twitter.com/ofog

Bilder och video
På hemsidan finns bilder och video från lägret och aktionerna. Ange “Ofog/Warstartshere” vid användning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *